Nieuwe geneesmiddelen; ivabradine

Klinische praktijk
A.F. Cohen
H. van Bronswijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2646-7
Abstract

Inleiding

Opzet

In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op nieuwe geneesmiddelen. Voor het toepassingsgebied wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen.

Ivabradine behoort tot een nieuwe klasse van middelen ter bestrijding van angina pectoris. De stof verlaagt de hartfrequentie door een selectieve en specifieke remming van de If-stroom in de sinusknoop die ten grondslag ligt aan de diastolische depolarisatie (figuur). Er is geen effect op ritmestoornissen.

De belangrijkste bijwerking is het optreden van lichtverschijnselen (fosfenen; dat wil zeggen een verhoogde helderheid in een beperkt gedeelte van het gezichtsveld). Dit hangt samen met de remmende invloed van ivabradine op de retinale Ih-stroom, die sterk lijkt op de If-stroom in de sinusknoop.

Op dit moment reserveert men dit nieuwe antiangineuze middel voor tweedelijnsbehandeling, na toepassing van bètareceptorblokkers, hetgeen vergelijkbaar is met calciumantagonisten, mits de hartfrequentie bij het starten van de therapie niet onder de…

Auteursinformatie

Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 10, 2333 CL Leiden.

Hr.prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog.

Hr.dr.H.van Bronswijk, internist n.p., Rijswijk.

Contact hr.prof.dr.A.F.Cohen (ac@chdr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties