Niet-specifieke reaktie bij praecipiteerende antisera

Onderzoek
Staal, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:986