Niet-pulmonale factoren kunnen een rol spelen bij astmasymptomen

Onderzoek
J.W.K. van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:84-5

Volgens de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap Astma bij volwassenen: behandeling is één van de doelen van de astmabehandeling dat patiënten geen of weinig symptomen ondervinden. De behandeling wordt gegeven op geleide van ernst en frequentie van symptomen en betreft de toediening van inhalatiecorticosteroïden eventueel gecombineerd met luchtwegverwijders.1

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties