Niet-hormonaal middel tegen opvliegers is effectief

Een vrouw met een opvlieger
Laura Elbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:C5691

Sinds april 2024 is er een nieuw, niet-hormonaal middel op de Nederlandse markt tegen hinderlijke vasomotorische klachten tijdens de overgang. Het wordt nog niet vergoed.

Fezolinetant (merknaam Veoza) is geregistreerd in de EU en wordt sinds april 2024 in Nederland verkocht. Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige vasomotorische symptomen tijdens de peri- en postmenopauze. De tablet moet eenmaal daags ingenomen worden. Fezolinetant is een niet-hormonale selectieve neurokinine-3(NK3)-receptorantagonist. Het middel voorkomt dat NK3 bindt aan zijn doeleiwitten op een specifiek type neuron. Men veronderstelt dat dit het evenwicht in de neuronale activiteit in het thermoregulatiecentrum van de hypothalamus herstelt.

De effecten van fezolinetant werden onderzocht bij postmenopauzale vrouwen met matige tot ernstige vasomotorische symptomen in twee gerandomiseerde placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 3-studies…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties