Niet-covid-patiënt kreeg te weinig aandacht

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4906

artikel

Nieuws in beeld
De invloed van covid-19 op ziekenhuisopnamen en sterfte in Denemarken
Nieuws in beeld | De invloed van covid-19 op ziekenhuisopnamen en sterfte in Denemarken

Tijdens de beide lockdowns werden in Denemarken minder patiënten met niet-covid-19-aandoeningen opgenomen dan in de referentieperiode vóór de pandemie (‘rate ratio’ (RR): 0,70 (95%-BI: 0,66-0,74) en 0,78 (95%-BI: 0,73-0,82)). In de periode tussen de lockdowns waren deze opnamen weer bijna genormaliseerd, schrijven Deense onderzoekers, met een seizoensdip rond juni-juli.

Eerdere onderzoeken lieten al zien hoe covid-19 bij een enkele aandoening of voor een beperkte groep mensen van invloed was op het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte. De Deense onderzoekers hebben dit nu bekeken in de gehele populatie (≥ 1 jaar oud) en voor alle aandoeningen in de periode maart 2020-januari 2021. In deze periode werden 675.447 van de ruim 5,7 miljoen inwoners van Denemarken opgenomen tijdens ruim 1,1 miljoen opnamen. De onderzoekers zagen het patroon met 2 lockdowngerelateerde dips bij de meeste grote diagnosegroepen. Daarentegen waren de opnameaantallen voor respiratoire aandoeningen anders dan covid-19, aandoeningen van het zenuwstelsel, kanker, hartfalen en sepsis waren de gehele onderzoeksperiode verlaagd.

De algemene 30-dagenmortaliteit was echter verhoogd tijdens beide lockdowns (RR: 1,28 (95%-BI: 1,23-1,32) en 1,20 (95%-BI: 1,16-1,24)). Ook dit gold voor de meeste grote diagnosegroepen. In de tussengelegen periode was de 30-dagensterfte door respiratoire aandoeningen anders dan covid-19, kanker, pneumonie en sepsis ook verhoogd.

De onderzoekers concluderen hieruit dat acute patiënten tijdens de pandemie mogelijk ernstig in gevaar zijn gebracht door zelfisolatie en door prioritering van covid-19-patiënten boven andere patiënten. Verlies patiënten met andere ernstige aandoeningen dan covid-19 niet uit het oog, is hun devies (bron: BMJ. 2021;373:n1135).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties