Nicotine onderdrukt ontstekingsreacties van de huid

Klinische praktijk
M.A. de Rie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:259
Download PDF

Het roken van sigaretten heeft effecten op de huid. Het gaat hierbij om verstoorde wondgenezing en vroegtijdige veroudering (rimpels). Daarnaast wordt de inflammatoire respons van de huid door roken beïnvloed. Nicotine speelt daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol.

Om meer inzicht te krijgen in dit proces werd bij 10 niet-rokers het effect van transdermale toediening van nicotine op ontstekingsreacties bestudeerd.1 De volgende ontstekingsreacties werden opgewekt: een irritatiereactie door applicatie van natriumlaurylsulfoacetaat en een erytheem door ultraviolet-B-(UVB)-bestraling. Tevens werd het effect op met hexyl- en ethylnicotinaat opgewekte cutane vasodilatie en reactieve vasodilatie na arteriële afsluiting bestudeerd. De nicotinepleister werd 16 h per dag gedurende 4 weken op de onderarm gedragen. Met name de door het detergens natriumlaurylsulfoacetaat en door UVB geïnduceerde ontstekingsreacties werden significant door nicotine onderdrukt. Ook het reactieve erytheem na vaatafsluiting werd geremd.

De auteurs concluderen dat transdermaal toegediend nicotine een anti-inflammatoir effect op de huid heeft. Het is duidelijk dat er grote farmacodynamische verschillen zijn tussen transdermale en systemische toediening van nicotine. De systemische effecten van beide toedieningsvormen zijn dan ook sterk verschillend. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan ook niet worden geëxtrapoleerd naar de effecten van het roken van sigaretten. Zo zijn er tenminste 8 onderzoeken bekend waarin een nadelig effect van het roken van sigaretten op psoriasis werd aangetoond.

Literatuur
  1. Mills CM, Hill SA, Marks R. Transdermal nicotinesuppresses cutaneous inflammation. Arch Dermatol1997;133:823-5.

Gerelateerde artikelen

Reacties