NHG-standaarden voor praktijkassistente en -ondersteuner 2007

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:568

S.G.van Gunst, V.G.Pigmans en C.J.in ’t Veld. NHG-standaarden voor praktijkassistente en -ondersteuner 2007. 5e, herziene druk. 340 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2007. ISBN 978-90-313-4850-3. Prijs: ingen. € 39,50 (leden van het Nederlands Huisartsen Genootschap 30 korting).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties