NHG-standaarden voor de huisarts.

Media
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
H.J. Bueving
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2675

NHG-standaarden voor de huisarts. Onder redactie van Tj.Wiersma en A.N.Goudswaard. 1230 bl., fig. Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2006. ISBN 90-313-4666-7. Prijs: ingen. € 70,50 (NHG-leden 30 korting).

Voor de tweede keer zijn alle standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op papier gebundeld in een kloek boekwerk. De vorige volledige…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties