'New insights into the aetiology and management of BPH'

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1879

Op bl. 1724 werd abusievelijk vermeld dat het 2e internationale congres van de Nederlandse Vereniging voor Urologie onder de titel ‘New insights into the aetiology and management of BPH’ van 4 tot 6 november a.s. zal plaatsvinden. Het congres zal echter pas van 4 tot 6 november 1993 plaatsvinden.

Ook interessant

Reacties