Neurologische symptomen bij hypomagnesiëmie

Een omgevallen potje pillen.
Michel Cakici
Job van Steenkiste
Jan H. Assink
Walid Moudrous
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5806
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden regelmatig patiënten gezien met een onbegrepen neurologisch beeld. Elektrolytstoornissen, waaronder hypomagnesiëmie, kunnen hier een oorzaak van zijn. Protonpompremmers (PPI’s) kunnen hypomagnesiëmie veroorzaken. Deze middelen worden vaak voorgeschreven. Patiënten die chronisch PPI’s gebruiken hebben een risico op neurologische symptomen door een hypomagnesiëmie.

Casus

Wij zagen een 82-jarige vrouw op de SEH met progressieve klachten van misselijkheid, braken en draaiduizeligheid. Neurologische verschijnselen waren een verticale nystagmus en stereotiepe aanvallen van lichtstijve, wijde pupillen gevolgd door een encefalopathisch beeld en motorische onrust, die geduid werden als epilepsie. Laboratoriumonderzoek toonde een ernstige hypomagnesiëmie aan, die het gevolg was van PPI-gebruik. Na intraveneuze suppletie van magnesium verdwenen alle symptomen.

Conclusie

PPI-gebruik is een zeldzame oorzaak van hypomagnesiëmie. Bij een patiënt die een PPI gebruikt met encefalopathie of een onbegrepen neurologisch beeld, moet magnesium worden bepaald.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam. Afd. Neurologie: drs. M. Cakici, anios neurologie; drs. W. Moudrous, neuroloog. Afd. Interne Geneeskunde: drs. J. van Steenkiste, anios interne geneeskunde; dr. J.H. Assink, internist.

Contact M. Cakici (mcakici@chdr.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michel Cakici ICMJE-formulier
Job van Steenkiste ICMJE-formulier
Jan H. Assink ICMJE-formulier
Walid Moudrous ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties