Neurologie voor verpleegkundigen

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2680

H.J.Gelmers, Neurologie voor verpleegkundigen. 8e, herziene druk. 356 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 2006. ISBN 90-232-4221-1. Prijs: ingen. € 45,–.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties