Neurologie

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2344

E.Ch.Wolters en G.J.Hazenberg, Neurologie. Leidraad bij het klinisch neurologisch onderzoek. 189 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999. ISBN 90-313-2512-0. Prijs: ingen. ƒ 47,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties