Neurological disorders.

Media
D. Parkes
P. Jenner
D. Rushton
D. Marsden
J. van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2217

D.Parkes, P.Jenner, D.Rushton en D.Marsden, Neurological disorders. (Treatment in clinical medicine.) 227 bl., tabellen. Springer-Verlag, Londen 1987. Prijs: ingen. DM. 98,-.

Dit is een met opzet dogmatisch gehouden boek over medicamenteuze therapie in de neurologie, bedoeld voor niet-neurologen. Wie nog meende dat er weinig therapie op neurologisch gebied voorhanden was…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties