Neuritis pylorica bij ulcus ventriculi et duodeni

Media
Boon von Ochssée, M.C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1932;76:4244