Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1076-80

Vergadering gehouden op 7 november 1992 te Apeldoorn

L.Eijsman en Ch.R.H.Wildevuur (Amsterdam), De mogelijke werking van aprotinine tijdens open hartchirurgie

Aprotinine blijkt in voldoende hoge dosering in staat het pre- en postoperatieve bloedverlies tijdens open hartchirurgie statistisch significant te verminderen. Alhoewel bekend is dat aprotinine onder andere antifibrinolytische eigenschappen bezit, lijkt dit een onvoldoende verklaring voor het hemostasebevorderend effect na extracorporele circulatie (cardiopulmonale bypass; CPB), te meer daar fibrinolytische bloedingen na hartchirurgie zeldzaam zijn. Aprotinine is evenwel ook een krachtige kallikreïne-remmer. Daardoor zal het effect dat kallikreïne na contactactivatie op de omzetting van factor XII in factor XIIa heeft, worden…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie, pa Academisch Ziekenhuis, Thoraxcentrum, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen. Dr.T.Ebels, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties