Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1120-4

Vergadering gehouden op 29 januari 1999 te Utrecht

A.Boonen, A.Spoorenberg en Sj.van der Linden (Maastricht), Een 76-jarige patiënte met vermoeidheid, vermagering en een massa in het mediastinum

Een 76-jarige patiënte presenteerde zich op de poli met algehele vermoeidheid en gewichtsafname van 10 kg gedurende de laatste 6 maanden. Klinisch onderzoek toonde een magere vrouw van 1,6 m en 46 kg, maar verder geen bijzonderheden. In het bloedbeeld viel een BSE van 89 mm op en een lichte anemie van 7,2 mmol/l (‘mean corpuscular volume’: 82 fl). Een thoraxfoto bracht een massa in het voorste mediastinum aan het licht, suggestief voor…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof.dr.B.A.C.Dijkmans, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties