Nederlandse vereniging voor psychosomatisch onderzoek

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1971;115:2215-8