Nederlandse Vereniging voor Pathologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:390-10

Vergadering gehouden op 1 en 2 november 1991 te Utrecht

J.J.Baelde, K.J.M.Assmann en J.A.Bruijn (Leiden), Isolatie en karakterisering van de glomerulaire basale membraan bij muizen

Glomerulaire – basale – membraan (GBM)-antigenen die gebruikt worden voor immunologische technieken zoals ELISA en immunoblottingonderzoeken werden tot nu toe gezuiverd uit humane glomeruli en glomeruli van ratten, maar niet uit die van muizen. Met behulp van ijzeroxideperfusie en magnetische extractie van glomeruli in combinatie met collagenasedigestie werd muize-GBM geïsoleerd. Muizen werden via de aorta geperfundeerd met ijzeroxide, waarna de nieren door een 75 µm-gaas werden gedrukt. De glomeruli werden met behulp van een magneet…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Pathologie, pa Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Instituut voor Pathologie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Dr.J.C.van der Linden, secretaris.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties