Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:621-4

Vergadering gehouden op 22 september 1989 te Amersfoort

J.Ramondt,F.K.Lotgering,J.Nabers en H.C.S.Wallenburg (Rotterdam), Een pulmonale complicatie van zwangerschap

Een 36-jarige XII-gravida, IX- II-para, meldde zich bij 27 weken amenorroe met hemoptoë. In de voorafgaande maanden was sprake van toenemend hoesten en dyspnoe bij inspanning. Bij onderzoek werd een zieke vrouw gezien met dyspnoe zonder cyanose. Bij auscultatie werden crepitaties gehoord. Lever en milt waren niet palpabel. Verloskundig onderzoek leverde geen bijzonderheden op. Laboratoriumonderzoek: normaal Hb-gehalte en aantal leukocyten; lever- en nierfunctie niet gestoord. De thoraxfoto toonde uitgebreide alveolaire verdichting. Op grond hiervan werd de diagnose choriocarcinoom overwogen. De humane-chorion-gonadotrofine(HCG)-spiegel in het…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.M.A.H.M.Wiegerinck, 2esecretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties