Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1382-4

Vergadering gehouden op 19 en 20 oktober 1990 te Amsterdam

C.A.Hoefnagel (Amsterdam), De huidige stand van de opsporing en de lokalisatie van tumoren met radioactieve isotopen

Naar aanleiding van de voordracht van Van der Schoot, thans 21 jaar geleden,1 werd een overzicht gegeven van de toen en thans voor ‘tumor imaging’ beschikbare radiofarmaca en werden de ontwikkelingen in de nucleaire oncologie geschetst. Waar het in het begin der zeventiger jaren hoofdzakelijk om beeldvorming van organen ging, wordt thans ter opsporing, stadiëring en follow-up in toenemende mate gebruik gemaakt van een groot aantal min of meer tumorspecifieke radiofarmaca. Deze werden…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, pa Academisch Ziekenhuis, afd. Nucleaire geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

J.W.Arndt, secretaris, CWO.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties