Nederlandse vereniging voor medische hypnose

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:1975-6