Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1993-7

Vergadering gehouden op 25 en 26 april 1997 te Nijmegen

H.P.Verschuur, J.C.Irish, B.O'Sullivan, M.Pintilie, C.Goh en P.J.Gullane (Den Haag; Toronto, Canada), Klinische resultaten van jonge patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van de bovenste lucht- en voedselweg; een ‘matched control’-onderzoek

Doel

Bepaling van de klinische resultaten van jonge patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van de bovenste lucht- en voedselweg.

Patiënten en methoden

De gegevens van 185 niet eerder behandelde patiënten die jonger waren dan 40 jaar en die in Toronto waren behandeld tussen 1958 en 1992 werden geanalyseerd. De resultaten werden vergeleken met die van een controlegroep van patiënten ouder dan 40 jaar…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Jan van Goyenkade 11, 1075 HP Amsterdam.

Dr.K.T.van der Laan, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties