Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1826-31

Vergadering gehouden op 10 februari 1990 te Amsterdam

W.J.B.Mastboom, Th.Hendriks en H.H.M.de Boer (Nijmegen), De invloed van methylprednisolon op de genezing van darmanastomosen bij ratten

Mede wegens de bewezen nadelige invloed van corticosteroïden op genezing van huidwonden, worden deze medicijnen vaak als risicofactor beschouwd bij genezing van darmnaden. De oorzaak van de genezingsstoornissen wordt o.a. toegeschreven aan de remmende invloed van stereoïden op migratie en functies van leukocyten, hetgeen leidt tot remming van de collageensynthese. In klinische studies is een nadelig effect van steroïden op darmnaadgenezing echter nooit aangetoond.

Wij hebben de invloed van methylprednisolon op de genezing van darmanastomosen…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.J.C.J.Wereldsma, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties