Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1669-70

Vergadering gehouden op 4 november 1989 te Eindhoven

H.J.J.P.Pieters (Eindhoven), Een overzicht van 1 jaar chirurgische behandeling van het carpale-tunnelsyndroom

Het carpale-tunnelsyndroom is een veel voorkomende hinderlijke aandoening in de hand die wordt veroorzaakt door compressie van de N. medianus in het volaire kanaal onder het retinaculum flexiorum en tussen het os trapezium-os scaphoideum en os pisiforme-os hamatum, dit is van de polsplooi 4 cm naar distaal. De symptomen kunnen dan zijn: tintelingen in dig. I, II, III, IV radiaal en pijn veelal 's nachts, doof gevoel, krachtsverlies, atrofie van het thenar, vertraagde geleiding nervus medianus op het elektromyogram. Met…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie, pa Diaconessenhuis, afd. Orthopedie, ds.Th.Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven. Dr.O.S.Ingwersen, secretaris sec.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties