Nederlandse Vereniging voor Gerontologie en de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuis Artsen en de Nederlandse Vereniging voor Geriatrie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:41-2

Symposium gehouden op 3 april 1987 in het ziekenhuis St. Joannes de Deo te Haarlem

F.W.A.Verheugt (Amsterdam), Coronaire hartziekte bij de oudere patiënt

De meest bekende en goedaardige uitingsvorm van coronaire hartziekte is angina pectoris bij inspanning. De complicaties van een coronaria-aandoening zijn onstabiele angina pectoris, acuut myocardinfarct en plotselinge dood. Angiografische en pathologisch-anatomische onderzoeken hebben aangetoond dat deze complicaties berusten op trombose in een reeds sclerotisch en stenotisch coronairvat.

Deze complicaties hebben een omineuze prognose. Tien procent van de patiënten met onstabiele angina pectoris is na 1 jaar overleden. De totale sterfte ten gevolge van het acute myocardinfarct vanaf…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Verpleeghuis Artsen, pa Lijsterbesstraat 39, 4131 AN Vianen.

Mw.mr.M.A.P.Verhoeven-Reijnders, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties