Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:709-11

Vergadering gehouden op 14 december 1996 te Utrecht

M.H.Blankendaal, B.M.P.Rademaker, J.Kesecioglu en C.P. Stoutenbeek (Amsterdam), Effecten van beademing in rug-en buikligging; veranderingen van extra- en intravasculair longwater bij ‘adult respiratory distress’-syndroom

Beademing in buikligging geeft een verbeterde oxygenatie en ventilatieperfusie (VQ)-verhouding. Als werkingsmechanisme wordt verondersteld dat na draaien naar buikligging de ventilatie van de voorheen dorsale longdelen toeneemt. De ventilatie van de voorheen ventrale longdelen blijft daarentegen na draaien op de buik onveranderd.1

De perfusie in zowel de ventrale als de dorsale longdelen verandert niet na draaien van rug- naar buikligging.2 Het is onduidelijk of verplaatsing van longwater…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Postbus 20.063, 3502 LB Utrecht.

Th.H.N.Groenland, coördinator wetenschappelijke vergaderingen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties