Nederlandse Vereniging voor Allergologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2039-40

Vergadering gehouden op 19 maart 1988 te Utrecht

J.Brouwer (Delft), Detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen aviaire antigenen door middel van immunoblotanalyse

Van vogelhouders met bronchopulmonaire aandoeningen, die mogelijk het gevolg waren van expositie aan aviaire antigenen, werd serum onderzocht op aanwezigheid van precipiterende antistoffen tegen antigenen in serum en in extracten van de darminhoud van duif, kanarie, parkiet, papegaai, zebravink, mozambique-sijs en kip.

Van de 1000 onderzochte sera reageerden er 95 in de precipitinentest met zowel vogelserum als extract, 104 sera reageerden alleen met vogelserum en 77 alleen met extract.

Sterk precipitinen-positieve (n = 50), zwak precipitinenpositieve (n =…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Allergologie, Emmalaan 22, 3581 HV Utrecht.

Jhr.A.C.Quarles van Ufford, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties