Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1413-6

Vergadering gehouden op 1 en 2 november 1996 te Eindhoven

R.P.Ruimschotel en L.A.J.de Vos (Rotterdam), Cognitie en revalidatiegeneeskunde

Cognitie kan worden omschreven als de wijze waarop mensen informatie uit de omgeving verwerven, verwerken en opslaan. Cognitie voltrekt zich middels functies als aandacht, waarneming, geheugen, denken en taal. Het is een theoretisch construct dat neuropsychologen, neurologen, psychiaters en revalidatieartsen met elkaar verbindt.

In de neuropsychologie wordt de persoonlijkheid van een individu gezien als het geheel van karaktereigenschappen en gedragingen die kenmerkend zijn voor dat individu, relatief minder snel veranderen in de tijd en relatief onafhankelijk zijn van de omgeving. Verschillen tussen…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde, pa St. Maartenskliniek, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen.

Dr.K.Postema, secretaris Wetenschappelijke Commissie.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties