Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:798-2

Vergadering gehouden op 16 en 17 oktober 1987 te Tilburg

H.Buys ('s-Gravenhage), De geschiedenis van de fysische geneeskunde

In 1946 maakte ik kennis met het specialisme ‘physicotherapie’. Het was weinig bekend, behalve daar waar het gepraktizeerd werd en opleiding mogelijk was, nl. in Amsterdam (Rheuma Instituut; dr.J.van Breemen), in Rotterdam (Physico-Therapeutisch Instituut; dr.J.C.Mom en Zuiderziekenhuis (dr.A.L.de Groot) en naar ik meen ook in Utrecht (Diaconessenhuis). Therapie was gericht op behandeling van èn functieherstel bij o.a. reuma, degeneratieve neurologische en posttraumatische afwijkingen, etc. Najaar 1946, bij aanvang van mijn opleiding bij dr. Mom, waren er misschien 8 à 9 artsen-physicotherapeuten in…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde, pa Revalidatiecentrum Het Roessingh, Postbus 310, 7500 AH Enschede.

Dr.J.de Vries, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties