Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:2025-8