Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1059-63

Vergadering gehouden op 6 oktober 1990 te Utrecht

J.F.Broekmans ('s-Gravenhage), Tuberculosebestrijding in ontwikkelingslanden

Het tuberculoseprobleem in de Derde Wereld is de afgelopen 30 jaar in veel opzichten verwaarloosd. De laatste jaren is daarin een kentering gekomen. Geschat wordt dat zich elk jaar 7,1 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose voordoen in de ontwikkelingslanden. Meer dan 2,5 miljoen mensen overlijden jaarlijks aan tuberculose.

Het infectierisico, een maatstaf voor de ernst van de epidemiologische situatie, is in de meeste ontwikkelingslanden hoog, vergelijkbaar met de situatie in Nederland van 20-50 jaar geleden. In tegenstelling tot de situatie in de westerse wereld neemt het tuberculoseprobleem…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Postbus 5208, 5603 BC Eindhoven.

B.A.Dinkla, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties