Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2398-400

Vergadering gehouden op 2 juni 1999 te Amsterdam

A.I.Veldkamp, R.M.W.Hoetelmans, J.H.Beijnen, J.S.G.Montaner, P.Reiss, D.Cooper, S.Vella, M.Harris, B.Conway, M.A. Wainberg, D.Smith, P.Robinson, D.Hall, M.Myers en J.M.A. Lange (Amsterdam), Relaties tussen nevirapineconcentraties in plasma en de virologische respons in het ‘Italië, Nederland, Canada en Australië’-onderzoek

Er zijn relaties beschreven tussen concentraties van proteaseremmers in plasma en de initiële virologische respons bij met HIV geïnfecteerde personen. Het ‘Italië, Nederland, Canada en Australië’(INCAS)-onderzoek is gebruikt om te bestuderen of dit eveneens geldt voor nevirapine (NVP), een non-nucleoside-‘reverse transcriptase’-remmer. INCAS is een dubbelblind gerandomiseerd multicentrisch onderzoek, waarin de volgende armen zijn vergeleken: zidovudine (AZT)/NVP (groep…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, p/a Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Aids, huispostnummer: F02.126, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht. Dr.J.C.C.Borleffs, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties