Nederlandse Orthopaedische Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1936-40

Gemeenschappelijke vergadering gehouden op 9 mei 1987 te Nijmegen

R.Feith en H.R.Klazes (Arnhem), Een orthopedische visie op de cerebrale parese

Een aantal stelregels zal bij het stellen van een indicatie tot operatie bij patiënten met een cerebrale parese in acht genomen moeten worden:

1. Bij afwezige loopfunctie zal slechts een indicatie tot operatie bestaan voor operatie van ledematen bij dreigende heupluxatie.

2. Geen indicatie tot operatie stellen bij een kind dat geen of nog geen maximale oefentherapie ondergaat.

3. Geen spitsvoetcorrectie wanneer deze een rol speelt bij de loopfunctie.

4. Het moet vaststaan dat de noodzakelijke nabehandeling in de vorm…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa Sophia Kinderziekenhuis, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Dr.A.F.M.Diepstraten, secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties