Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2565-8

Vergadering gehouden op 15 mei 1993 te Eindhoven

J.H.J.M.Bessems en J.Vegter (Helmond), Een nieuw type crush-letsel van de carpus

Crush-letsels van de carpus zijn zeer zeldzaam. Het merendeel van deze complexe letsels wordt gekenmerkt door een lengtesplijting van de carpus en aangrenzende metacarpalia. Deze traumatische axiale letsels van de carpus kunnen worden ingedeeld naar de plaats van onderbreking in de carpale boog. Zij hebben gemeen dat de centrale kolom, welke gevormd wordt door het os lunatum, os capitatum en derde os metacarpale, stabiel blijft.

Wij behandelden een crush-letsel waarbij er een axiale splijting van de carpus is opgetreden tussen de…

Auteursinformatie

Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa De Weezenlanden Ziekenhuis, afd. Orthopaedische Chirurgie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.

Dr.R.M.Castelein, wetenschappelijk secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties