Kwaliteit van leven en participatieniveau na revalidatie

Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers uit Afghanistan

Onderzoek
Loes G.M. de Kruijff
Agali Mert
Fred van der Meer
Eelco P. Huizinga
Mireille J.M. de Wissel
Peter van der Wurff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4233
Abstract

Samenvatting

Doel

Om van gerevalideerde Nederlandse militairen die tijdens de missie naar Afghanistan gewond zijn geraakt de verdeling van hun letsels en hun kwaliteit van leven en het functioneren op activiteiten- en participatieniveau in kaart te brengen.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

De onderzoekspopulatie betrof alle militaire oorlogsslachtoffers die als gevolg van letsel door krijgshandelingen in Afghanistan een multidisciplinaire revalidatiebehandeling hebben gevolgd. De verdeling en de mate van ernst van hun letsels werden geclassificeerd met de ‘Abbreviated injury scale’ en ‘Injury severity score’. Kwaliteit van leven en functionele beperkingen werden bepaald met een semi-gestructureerd interview, de vragenlijsten EuroQol-5D met toevoeging van de extra dimensie ‘cognitie’ (EQ-6D), de ‘Assessment of life habits’ verkorte versie 3.0 (LIFE-H 3.0) en de ‘Lower extremity functional scale’ (LEFS). Met de ‘Cognitive emotion regulation questionnaire’ (CERQ) werd de copingstijl in kaart gebracht.

Resultaten

In totaal verleenden 48 militairen medewerking. Zij hadden in totaal 248 letsels, waarvan 54% de extremiteiten betrof. Bij 9 slachtoffers werd een beenamputatie verricht; bij 4 van hen was een dubbelzijdige amputatie noodzakelijk. Er waren 31 militairen nog onder behandeling van een specialist ten tijde van het interview. 39 militairen moesten hun carrièreplanning bijstellen. De gemiddelde kwaliteit van leven, gemeten met de EQ-5D, had een indexscore van 0,72 (Nederlandse populatienorm: 0,88). De gemiddelde LEFS-score was 58 (maximale score: 80). Veranderingen in mobiliteit en werk bleken voorspellende factoren voor het functioneren.

Conclusie

De kwaliteit van leven en het functioneren van Nederlandse militairen die tijdens de missie naar Afghanistan door krijgshandelingen letsel opliepen, bleken na gemiddeld 2,3 jaar lager te zijn dan in de normpopulatie. Dit was voor een belangrijk deel te verklaren door de mate van mobiliteit en werk.

Auteursinformatie

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Doorn.

Drs. L.G.M. de Kruijff, revalidatiearts en onderzoeker; dr. A. Mert, militair-vliegerarts en revalidatiearts; drs. A. van der Meer, militair arts en revalidatiearts; M.J.M. de Wissel, physician assistant; dr. P. van der Wurff, fysiotherapeut-onderzoeker.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Chirurgie, onderafd. Traumatologie, Utrecht.

drs. E.P. Huizinga, militair arts en aios heelkunde.

Contact dr. A. Mert (A.Mert@mrcdoorn.nl)

Verantwoording

Drs. Arie van der Krans, orthopedisch chirurg Centraal Militair Hospitaal te Utrecht, droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel. Drs. Arno J Krul, statisticus, hielp bij de statistische bewerkingen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 maart 2012

Gewonde militairen en hun kwaliteit van leven
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties