Nederlandse Algemene Ziektekundige Vereniging

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1981;125:1905-7