Nederlandsche algemeene ziektekundige vereeniging

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1343-53