Nederlandsch Tandheelkundig Maandblad

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:297-9