Nederlands leerboek der fysische therapie in engere zin.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2122

Nederlands leerboek der fysische therapie in engere zin. Deel II. 3e, geheel herziene druk. Onder redactie van H.C.F.van Zutphen, H.W.R.van Sambeek, R.A.B.Oostendorp, P.P.Th.G.van Rens en A.T.M.Bernards. 336 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1994. ISBN 90-6348-238-8. Prijs: ingen. ƒ 79,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties