Necrotiserende arteriitis met aneurysmavorming van de kransvaten bij zuigelingen

Onderzoek
Koten, J.W. en Harinck, E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:391-5