Navelstrengbloed ter vervanging van beenmerg voor allogene transplantatie van hematopoëtische stamcellen

Klinische praktijk
J.H.F. Falkenburg
F.T.H. Lim
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1319-22

Transplantatie van allogene hematopoëtische stamcellen is de behandeling van keuze bij een aantal hematologische ziekten, waaronder aangeboren stoornissen van het immunologische apparaat, hereditaire anemieën, bepaalde stofwisselingsziekten, en hematologische maligniteiten, met name de leukemieën.1 De optimale allogene donor voor hematopoëtische stamceltransplantatie is een broer of zuster van de patiënt met identiek humaan leukocytenantigeen (HLA). Wanneer een HLA-identieke donor binnen de familie niet beschikbaar is, is het vooral bij jonge patiënten soms mogelijk een hematopoëtische stamceltransplantatie te verrichten met het beenmerg van een niet-verwante donor van wie het HLA compatibel is.

Omdat het HLA-systeem erg polymorf is, is de kans zeer klein dat een niet-verwante beenmergdonor HLA-compatibel is. Daarom is een zeer groot aantal vrijwilligers dat bereid is om beenmerg te doneren getypeerd voor HLA. In het totaal hebben zich over de gehele wereld meer dan 2 miljoen vrijwilligers opgegeven als beenmergdonor. Door het extreme polymorfisme van het HLA-systeem is er…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. HematologieGebouw 1: C2-R, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.J.H.F.Falkenburg, internist; F.T.H.Lim.

Contact dr.J.H.F.Falkenburg

Verantwoording

Namens de Stichting Eurocord Nederland.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties