Natuurlijk bevallen.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1910

Natuurlijk bevallen. - Zoals bekend worden er in geen enkel ontwikkeld land zoveel keizersneden verricht als in de V.S. Op het ogenblik wordt daar ongeveer 23 van de kinderen op deze manier geboren (in Nederland 7,9 over 1992). Ook in de V.S. zelf is men daar niet zo tevreden over…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties