Narcotische analgetica met aandacht voor bijzondere toedieningswegen

J.T.A. Knape
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:651-5

Zie ook het artikel op bl. 663.

Inleiding

Narcotische analgetica (opiaten, morphinomimetica) zijn geneesmiddelen die zich binden aan opiaatreceptoren en deze ook activeren; ze worden verdeeld in fenantreenderivaten, methadongroep, fentanylgroep en overige. Er zijn verschillende opiaatreceptoren (µ-, ?–, ?– en ?-receptoren) die op vele plaatsen in het lichaam, vooral verdeeld over het centrale zenuwstelsel, voorkomen, waardoor een grote scala aan (bij)werkingen door toediening van opiaten kan ontstaan. De voornaamste zijn: analgesie, sedatie, waarnemingsstoornissen zoals hallucinaties, stemmingsstoornissen zoals euforie, centrale ademhalingsdepressie, miosis, misselijkheid en braken, temperatuurdaling, bronchoconstrictie, afname van de darmmotiliteit, toename van de tonus in sphincter Oddii en M. sphincter…

Auteursinformatie

Sint Lucas Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

Dr.J.T.A.Knape, anesthesioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties