Naar een functioneel pakket?

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1885

Naar een functioneel pakket? - Op 24 oktober a.s. organiseert het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCG) een nascholingsmiddag over de veranderingen als gevolg van de samenstellingvan hetvoorzieningenpakket in de ziektekostenverzekeringen. De nascholing zal worden gehouden in de collegezaal Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Inlichtingen verstrekt: mw.M.Ploeg, NCG, tel. 050-632868.

Ook interessant

Reacties