Na laparoscopische fundoplicatie is de opnameduur nauwelijks korter dan na open fundoplicatie

Nieuws
M. Doeksen
D.L. van der Peet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2475

Er wordt in het algemeen aangenomen dat patiënten na een laparoscopische fundoplicatie (LF) sneller hersteld zijn dan na een zogenaamde open fundoplicatie (OF). Deze aanname is echter gebaseerd op vergelijkend onderzoek met operaties uit het verleden. Om na te gaan of patiënten sneller herstellen na een LF dan na een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties