Myxoedeem en decompensatio cordis

Custers, J.H.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1738-41