Myocardischemie en revascularisatie

Media
Bredée, J.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1971;115:1196