Musiceren zonder pijn

Media
A.L.W. Samama-Polak
W.A.M. van der Kwast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:438

A.L.W.Samama-Polak, Musiceren zonder pijn. 172 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1998. ISBN 90-232-3398-0. Prijs: ingen. ƒ 45,-.

Uitgangspunt bij het samenstellen van dit boek is de bewegingsleer volgens Mensendieck. De schrijfster heeft talloze musici met zeer uiteenlopende klachten behandeld. Terecht is zij ervan uitgegaan dat musici, evenals sportbeoefenaren, bij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties