Multiple sclerose.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2032

J.M.Minderhoud, E.H.Reitsma, A.W.Teelken, W.J.Trooster en A.Vriethoff, Multiple sclerose. Een boek voor mensen met multiple sclerose, familie, behandelaars en wetenschappers. 2e druk. 277 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999. ISBN 90-313-2510-4. Prijs: ingen. ƒ 89,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties