MRI in de mammadiagnostiek: een aanwinst, maar plaats nog niet zeker

Opinie
Th. Wobbes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1490-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1521.

De laatste jaren heeft de MRI van de mamma een steeds grotere plaats verworven in de diagnostiek van mammacarcinoom. In het artikel van Mooyaart et al. worden door middel van casuïstiek voorbeelden gegeven van wat op dit moment met de MRI mogelijk is in diagnostisch opzicht: (a) screening van jonge vrouwen met een belaste familieanamnese; (b) verdere evaluatie van door andere technieken gevonden afwijkingen; en (c) evaluatie van het effect op de primaire tumor door behandeling met cytostatica.1 De kracht van het MRI-onderzoek van de mammae is dat niet gekeken wordt naar schaduwen, zoals op conventionele röntgenfoto’s, maar naar een biologische activiteit, namelijk de vorming van nieuwe bloedvaten, een kenmerkende eigenschap van een kwaadaardige tumor. Dit maakt dat ook klinisch en mammografisch occulte afwijkingen kunnen worden ontdekt. Echter, de introductie van nieuwe technologieën in de kliniek brengt nieuwe problemen en vraagstellingen met…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Heelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.Th.Wobbes, chirurg-oncoloog (t.wobbes@chir.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties